> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 PROJECT:
Vogelstad / Birdcity

DATUM:
21 juni 2010

DOOR:
Eveline Visser
www.evelinevisser.com

..............................................
LINKS:

- Designboom
- Bright
- Mocoloco
- Core 77
- Eigen Huis en Interieur
- Architect magazine
- Dezeen
- via Milano
- The pop-up city
- Design.nl
- Culture and life
- Green muze
- Frame
- Art eko
- Superfolio
- Architectenweb
- TAB
- Xnet magazine
- Isn global
- 10ision

..............................................

PUBLICATIES

- Vogue Living Australia
- Elsevier
- Elle decorations
- Public Space magazigne
- Stylus

..............................................

EXPOSITIE'S <
EXPOSITIONS

Graduation expo
Eindhoven 07/2010

Nominee expo Rene Smeeds
Eindhoven 07/2010


Designweek
Eindhoven 10/ 2010

Everday dutch
London 02/ 2011My Way
Milaan 03/ 2011

TAB
Tallinn 09/2011

Via Milano
Amsterdam 10/2011

..............................................

 

 

 

 


VOGELSTAD
BIRDCITY

............................................

EXPOSITIES >
EXPOSITIONS

Elke stad is een groot nest. Elk nest is een kleine stad
Every city is a big nest. Every nest is a small city.EEN STAD VOOR EEN GEMENGDE VOGEL GEMEENSCHAP

A CITY FOR A MIXED BIRD COMMUNITY.
33 Nesting boxes, catering for the housing needs of 33 different species of birds, to form a breeding ground for the winged inhabitants of the city. The design requires quite a delicate touch: the blue tit wants an opening with a 28 millimetre diameter; the great tit wants 32 millimetres, and the tawny owl will not enter below 80. While one type of bird wants a squat and wide little house, another may prefer a tall and narrow one. Vogelstad offers something for everyone. But will the birds be pigeonholed? Mount the rack on your wall and see which squatters you will accommodate.


VOGELS IN DE STAD:
In steden is het aantal en de diversiteit van vogels vaak hoog. Je kunt spreken over stedelijke vogels, die afkomen op de aanwezigheid van veel voedsel, afval en de warmte van de stad.Een deel van deze vogels broeden alleen in holen (holtes, nissen, nestkasten) en niet in een open nest. Dit zijn vogels die gebruik kunnen maken van nestkasten in de stad.Een rek met verschillende nestkasten als een kleine stad voor alle stedelijke nestkastbroeders.

BIRDS IN URBAN AREAS:
The amount and diversity of birds in urban areas is often large. These types of birds, that specifically come to the city for its warmth, garbage/ food and shelter can be called urban-birds. A part of all the birds that live and breed in the city, only breed in holes (voids, cracks, nest boxes) and not in an open nest. These are birds that can use nest boxes in the city that are placed by man. One frame with 33 different nest boxes, as a small city, for all types of birds that live in urban areas and breed in nest boxes.01: Spreeuw / Starling
02: Groene specht /Green Woodpecker
03: Kleine bonte specht /Lesser spotted woodpecker
04: Grote
bonte specht / Great spotted woodpecker
05: Grauwe vliegenvanger/ Spotted flycatcher
06:Tapuit/ Wheaterar
07: Grote gele kwikstaart /Grey wagtail
08: Witte kwikstaart /White wagtail
09: Steenuil/ Little owl
10: Kerkuil /Barn Owl
11: Gierzwaluw /Common Swift

12: Torenvalk Kestrel
13: Zwart roodstaart Black redstart
14: Slechtvalk Peregrine
15: Bosuil Tawny Owl
16: Halsbandparkiet Rose-ringed parakeet
17: Stadsduif Feral pigeons18: Holenduif Stock dove
19: Kauw Jackdaw
20: Winterkoning / Winter Wern
21: Pimpelmees / Blue tit
22: Glanskop / Marsh tit
23: Matkop / Willow tit
24: Ringmus / Tree Sparrow
25: Huismus / House Sparrow
26: Boomklever / Nuthatch
27: Roodborstje / Robin
28: Koolmees / Great tit
29: Kuifmees / Crested tit
30: Zwartmees / Coal tit
31: Gekraagde roodstaart / Common redstart
32: Bonte vliegenvanger / Pied Flycatcher
33: Boomkruiper / Short-toed Tree Creeper


Door alle stedelijke nestkastbroeders in één rek te plaatsen, dat refereert aan massa productie speelgoed, stap je af van de kleinschaligheid van de bekende vogelhuisjes en krijgen de vogels een meer stedelijk onderkomen.
Hierdoor kun je dit rek zien als een Demo Stad, waarin alle soorten bewoners een plek hebben die voldoet aan zijn/haar leefomgeving, en gespeeld kan worden met de samenstelling. De stad is de gastheer.

By putting all ‘urban nest-box breeders’ in one frame, that refers to a mass-produced toy, birds get a more urban adapted accommodation. Hereby you can look at this object as a Demo-City, were every different resident has a for him/her adjusted environment. Within this framework can be played with the composition and arrangement with The City as a host.

De plaats en de hoogte van het rek bepalen welke vogels er gebruik van zullen maken. Zo kan het zijn dat er meer zwart mezen en kuif mezen in nestelen wanneer het in een deel van de stad hangt waar naaldbomen voorkomen, terwijl een slecht valk er pas in zou kunnen gaan broeden als het rek op ongeveer 50 meter hoogte hangt.

The location and the height of the Bird City, determine which bird will use it. So it might happen that some coal tits and crested tits nestle if Bird City is placed in an area were pine trees grow. But a falcon would only consider living there, when Bird City is placed at about 50 meters high.

De plaats waar het rek wordt opgehangen is bepalend voor de manier waarop het gebruikt gaat worden.Wanneer er bijvoorbeeld meerdere rekken (op verschillende hoogtes) aan de gevel van een flatgebouw hangen, wordt zichtbaar dat niet elk nestkastje in gebruik is.
Dit komt doordat afhankelijk van de hoogte van de nestkast verschillende vogels er in gaan broeden. Daarnaast hebben sommige vogels, zoals de koolmees, een ter- ritorium en leven alleen. Terwijl bijvoorbeeld mussen in groepen leven, en hierdoor huisjes van anderen kunnen gaan ‘kraken’. Het is dus steeds de vraag op welke manier vogels gebruik gaan maken van dit rek.

But not only the place and height determines the use of it, also form which origin the first inhabitants are, is of great effect of the population of Bird City. The great tit for example has a territory, and lives strictly solely. But sparrows on the other hand always live in groups. When they decide to become inhabitants, most likely they will take over a big part of the house. By doing so, they become squatters of all the other houses, since they were meant for other species. That way it will always be the question which and how many urban-birds will make use of Bird City.

EXPOSITIES >
EXPOSITIONS

.........................................................................................................................................................