> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 PROJECT:
Tijd /Time

DATUM :
01-07- 2012
graduation
Design Academy Eindhoven
MA Information Design

DATUM:
01-01-2013
31-10-2013

DOOR:
Eveline Visser
Lucas Zoutendijk
Elisabeth Stöger

SAMENWERKING:
DS landschaps architecten,
Maike van Stiphout
Stefanie van der Ploeg
Renske van Veen

EXTERNE BETROKKENEN;


..............................................

MEDE MOGELIJK GEMAAKT:

 ................................................

Tentoonstelling: Monnikenwerk
Datum: 19 t/m 27 oktober 2013
Opening en presentatie project: 24 oktober, 20:00 uur.
Locatie: 4Apostelkerk
Adres: Bergmannstraat 76, Eindhoven

LINKS :
Architectuur Centrum Eindhoven
4Apostelen
Jeroen Bosch Ziekenhuis 

 

 

TIJD
TIME

..........................................

DE BIOLOGISCHE KLOK
De biologische klok is naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke factor in het genezingsproces. Met de natuur dichtbij houdt de patiënt contact met het ritme van de dag en het jaar.

STUDIO 1op1 en DS betrekken extern deskundigen uit de medische en ecologische sector bij het uitdenken van vernieuwende concepten en denkwijzen om natuur dichterbij de patiënt te brengen.

Onze hypothese is dat voor de genezing en het welbevinden de patiënt in het ziekenhuis gebaad is bij echte natuur dichtbij. Natuur staat in contrast met de strak georganiseerde wereld in een ziekenhuis waar niets aan het toeval wordt overgelaten. Natuur staat voor al het levende wat zichzelf ordent en handhaaft.
Er wordt onderzoek gedaan naar het belang van natuur in het genezingsproces en de huidige uitkomsten zijn veelbelovend voor onze hypothese. Stelligheid ontbreekt nog. De biologische klok is naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke factor in het genezingsproces. Met de natuur dichtbij houdt de patiënt contact met dag en nacht en seizoenen. Kan het ritme in de natuur zichtbaarder en ervaarbaarder zijn vanaf de verblijfsplek van de patiënt dan nu in de meeste ziekenhuizen het geval is?

Het product van de studie is tweeledig. Enerzijds gaat het om het uitwerken van een methodiek waardoor zorginstellingen de resultaten in kunnen zetten ter verbetering van genezing van de patiënten. Om dit te bewerkstelligen wordt als tweede doel door het onderzoeksteam op één specifieke ‘case’ gefocust, waaruit tastbare resultaten voortkomen.

 

..........................................

proces van
01-01-2012- tot 01-08-2012

The difference between experiencing biological time and technical time is a reflection on an existing problem in society. In a hospital, these two times come together and collide. Biological time is the personal rhythm of both employees and patients. Technical time is witnessed in the strict schedule of the hospital, necessary to facilitate the complex set of actions that take place in a highly technological surrounding. But our bodies, which are the focal point of the hospital, live in a strong connection with the biological rhythm.
Some illnesses are caused in part or exacerbated by the rhythm of time in the western world. Within the medical world, time is used more and more as a solution, as in the case of chronotherapy. But still a hospital functions mainly according to technical time - visitor times, staff shifts etc.

As designer it is therefore interesting to introduce biological time to the hospital environment, where technical time is dominant. The biological rhythm is visible outside the hospital: trees, plants and animals all live outside the rhythm of technical time. Most hospitals are positioned at the borders of cities, where urban environments meet the rural surroundings, rich in biodiversity. Biological rhythms depend on the changing of the seasons. They often influence illnesses; light, temperature and other factors influence the progress of an affliction.
As a designer I intend to introduce these natural rhythms, so they can become part of the hospital’s system. On the border of inside and outside, the hospital façade, biological rhythms can be given space and visibility. It directly links actions inside and outside the hospital, and allows outside rhythms to be experienced by the patient in his bed, connecting technical and biological times of both zones.

 

Design concept
Can the biological rhythm be introduced into the hospital in a meaningful way, without entailing chaos?
I want to attach nest boxes to hospital facades. These nest boxes provide space for animals, living according to biological time. By making biological time visible from within the highly technical hospital, synchronization can take place and attention is drawn to differences between the rhythms.
The nest boxes are of specific dimensions according to species and position on the hospital building. As the hospital itself is divided by departments, interesting overlaps and collisions can take place.


..................................................................................................................