home
nieuws

over STUDIO 1:1
contact


PROJECTEN

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
> DE BIOLOGISCHE KLOK
> VOGELSTAD
> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
> EENDENSTRAAT
> STUW IN ZICHT
> SPORTKOOI
> TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK
> STEDELIJKE PATRONEN
> RENOVATIE STRIP
> ICT EXPERTISE CENTRUM
> LANGS DE LIJN
> VLINDERTUIN
> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
> ANIMATIE HEK

 

 

 

 

 

 

 

 PROJECT :
sportkooi /sports cage

ONTWERP:
Eveline Visser
Mindy van de Gevel
Lucas Zoutendijk


DATUM :
Graduation design
June 2010
2013 re-start

................................................

STADHUIS ROTTERDAM

...............................................

STADHUIS EINDHOVEN


................................................

EXPO


Dag van de Architectuur 2013


Dutch Design Week 2010

...............................................

SPORTKOOIEN

...............................................

 

 

 

 

SPORTKOOI
STEDELIJKE INPASSINGEN VAN SPORTKOOIEN

 Eveline Visser combineerde in dit ontwerp de visuele kenmerken van het gesloopte markante oude stadhuis met de functonalieteit van een sportkooi om zo jongeren een prominente plek in de stad te bieden en op hetzelfde moment een esthetische en nostalgische toevoeging te realiseren voor het stadsaanzicht, waardoor verleden en heden, oud en jong met elkaar in verbinding worden gebracht in een bekende ontmoetinsplek met een hernieuwde publieke functie.

Onderzoeksvraag
Met het oog op de afwezigheid van sportfaciliteiten als voetbalkooien in het centrum van Eindhoven onderzocht Visser de mogelijkheid om zowel jeugd de mogelijkheid te geven de ruimte in de stad prominenter te gebruiken en deze kooiconstructies zo te ontwikkelen dat ze meer in verbinding staan met de stadsomgeving. Omdat de kooien op dit moment primair uit hekken bestaan, met als doel de bal tegen te houden, voegt de kooi weinig toe aan zijn omgeving, waardoor het een gemeente vaak veel moeite kost om (in samenspraak met een wijk) een geschikte plek te vinden voor een nieuwe voetbalkooi/jongerenplek.

Aanpak
Door het gebrek aan animo voor esthetisch onaantrekkelijke eenvoudige voetbalkooien in het centrum van Eindhoven besloot Visser dat de zoektocht zou moeten leiden tot een ontwerp dat een figuratieve toevoeging aan de stad gaf . Visser heeft het probleem opgelost door het oude neo-gotische stadhuis van Eindhoven, dat in 1957 werd afgebroken, te gebruiken in de vormgeving. Om verschillende redenen hebben veel oude karakteristieke panden door de jaren heen moeten wijken, wat vaak gepaard gaat met een gevoel van verlies voor omwonenden. Door de vorm van bekende maar verdwenen gebouwen te gebruiken in de vormgeving van voetbalkooien wordt zo een nostalgische verwijzing naar het verleden samengevoegd met een functioneel ontwerp. Op deze manier wordt een markant en herkenbaar stadsgezicht teruggehaald, en weerklinkt de publieke functie in de gebruik ervan door jeugd als ontmoetingsplek waar verschillense sociale evenementen kun- nen plaatsvinden. Door de nadruk op sport en cultuur kunnen meerdere doelgroepen gebruik maken van de plek. Jongeren worden zo meer een onderdeel van de stad en hoeven niet uit te wijken een afgezonderde plek om hun identiteit te profileren, hetgeen verbindingen tussen de verschillende generaties makkelijker mogelijk maakt.

 

Resultaat
De stalen constructie van het Open Stadhuis volgt de contouren van het markante gebouw en wordt voltooid door het hekwerk rondom. De opvallende kooi, met zijn zweem van nostalgie, fungeert letterlijk als een ‘open’ huis: de publieke functie van de kooi voor sport en cultuur legt de nadruk op de toegankelijkheid van het ontwerp. Tegelijkertijd biedt de vormgeving het stadsaanzicht een toegevoegde waarde door het verleden op functionele wijze uit te beelden.