> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 PROJECT:
ICT expertise centrum
'De verdieping'
download: PFD De verdieping

LOCATIE:
Paletsingel 32
Zoetermeer

OPDRACHTGEVER:
Stichting Kennisnet
www.kennisnet.nl

DATUM:
opleverdatum: 2 februari 2011

ONTWERP:
Lucas Zoutendijk
Eveline Visser

...................................................
ONTWERP <
DESIGN


DETAILS <

DETAIL


UITVOERING <
IMPLEMENTATION

..................................................

LINKS
- De Architect
- Contemporist
- Design Round
- Kennisnet
- Bredeschool
- Swift live achiever
- Home designs inspiration
- Daily Clicker
- Design (dot) fr
- Design daily.ru

YOU TUBE LINKS:
- 21 Learners
- De verdieping
- De verdieping (2)

..................................................

..................................................

UITVOERING:
- Instaal
- De Wettersnijder
- Blokmeubel
- Jet en Kees
- Pixelhobby
- Feek
- Uitvoerende kunst

..................................................

LAI
Lensvelt de Architect interieurprijs

LAi 2011 Juryrapport

“ Studio 1:1, ICT Experience Center De Verdieping, Zoetermeer Op de derde verdieping van een leegstaand verdieping maakte Studio 1:1 een omgeving waarin je letterlijk de wereld van ICT instapt. Met de printplaat, de pixel- wand, het toetsenbordpaneel, de internetstekker en de computervoeding is een voor de doelgroep inspirerende omgeving ontstaan.”

Tweede ronde:

“ Studio 1:1, ICT Experience Center De Verdieping, Zoetermeer Van alle grafische oplossingen vindt de jury dit de meest interessante. Naast het grafische werk heeft de jury ook waardering voor de tafels. Het vertalen van IT in interieurs vindt vaker plaats, maar is hier op overtuigende wijze gebeurd.”

..................................................

ICT EXPERTISE CENTRUM
DE VERDIEPING

ICT EXPERIENCE CENTER
DE VERDIEPING
ICT EXPERIENCE CENTER
DE VERDIEPING

ICT EXPERTISE CENTRUM
DE VERDIEPING

ICT EXPERIENCE CENTER
DE VERDIEPING

..........................................

TERUG <
BACK
ONTWERP <
DESIGN
DETAILS <
DETAILS
UITVOERING <
IMPLEMENTATION

studio1:1

Een ruimte waar docenten, rectoren en managers uit het onderwijs zich kunnen laten inspireren door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT.
An area were teachers, rectors and managers from the educational sector can get inspired by the latest developmenst in the ICT sector.STICHTING KENNISNET
Stichting Kennisnet is een expertise centrum op het gebied van ICT in Nederland. Kennisnet biedt als publieke ict- ondersteuningsorganisatie alle onderwijsinstellingen in het basis-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onafhankelijke expertise en gratis diensten bij het effectief gebruik van ict.

STICHTING KENNISNET
Stichting Kennisnet is an expertise centre in the field of ICT in The Netherlands.
Kennisnet offers, as public ict-support organization, every educational institution in the primary- secondary- and vocational education, independent expertise and free services with efficient use of ICT.


studio1:1

AANLEIDING EN ONTWERP OPGAVE:
Kennisnet huurt een aantal etages in een kantoorpand aan de Paletsingel te Zoetermeer. De vraag was om voor de 3e etage, die leeg is komen te staan, een ontwerp te maken voor een ICT ‘experience center’. Vooralsnog ging Kennisnet altijd naar scholen door heel Nederland toe. Met deze ruimte wilden zij een plek creëren in hun hoofdkantoor waar de ‘ambassadeurs’ uit verschillende onderwijs lagen terecht kunnen. Docenten, rectoren en managers kunnen in deze ruimte de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT ervaren, en het hebben over de mogelijkheden en toepassingen in het onderwijs. Belangrijk in de ontwerp opgave was dat de groepen, naast de leerzame ICT ervaring, ook geinspireerd raken door de indeling van de verdieping en gebruiken van (in het onderwijs toepasbare) materialen.

STARTING POINT AND DESIGN QUESTION:
Kennisnet rents a number of floors in an office building at the Paletsingel in Zoetermeer. The question was a to present a design proposal for an ICT ‘experience center’ for the third floor, that came to stand empty.
Up to now, it was Kennisnet who always went throughout the country to the educational institutions. But with this ‘ICT experience center’ their aim was to create one location, in their head office, where the ‘ambassadors ‘ from different educational levels could come. In this experience center, teachers, rectors and managers can experience the latest innovations in de field of ICT themselves, and talk about the possible uses in the educational sector.
An important element in the design question was that the groups, besides the exiting ICT experience, also would get inspired with the layout of the area and the use of (applicable in education) materials.

PROGRAMMA VAN EISEN:
Ruimte waar voor een groep van max. 30 personen een ‘klassesetting’ na te bootsen is. Minimaal 5 werkplekken voor groepjes van max. 6 pers. Stroom en internet moet overal en flexibel aanwezig zijn. Ruimte voor opslag van stoelen ed.

PROGRAMM REQUIREMENTS
An area where a group of max. 30 people can simulate a class setting. At least 5 workplaces for smaller groups of max. 6 people. There must be electricity and Internet available and flexible at all the workplaces. A space for storage for chairs etc.

INNOVATIEVE MATERIALEN
Waar nieuwe ontwikkelingen komen, worden andere oud, maar blijven een herinnering. Deze ICT-iconen hebben in ons voorstel een plek gekregen tussen de nieu- wste ICT ontwikkelingen die er gaan komen. Met de gedachte hoe scholen en docenten op een makkelijke en inventieve manier materialen en ruimtes beter kunnen benutten, hebben wij 3 drie ontwerpen voor muurbekleding gemaakt. Deze kunnen als aanleiding of inspiratiebron dienen om, eventueel met een groep, klaslokalen meer identiteit en (les)inhoud te geven. Materialen en technieken zijn te voelen en te zien, die toepasbaar zijn in het onderwijs. Zo zitten akoestische oplossingen verwerkt in een paneel van tweedehands toetsenborden, en hangen LED-tl lampen als looproutes parralel aan de ‘print’lijnen op de vloer. Strakke banken van zacht foam en een vergrootte blauwe internet stekker van piepschuim nodigen je uit om aan de slag te gaan!

INNOVATIVE MATERIALS
Where there are new developments, other ones are already old, but they will always be a memory.  We gave these ICT-icons a place between the latest ICT-developments that are going to be used there.
From the idea how schools en teachers can use rooms better with easy and inventive materials, we created 3 designs for the coverings of walls.
These can serve as inspiration or motivation to, possibly with a group, give classrooms more identity and (educational) content.
All the different materials and techniques, which are applicable in de education, are there to be seen and felt.
Acoustic solutions are for example incorporated in a panel of second-hand keyboard keys, and fluorescent LED lighting are placed parallel to the print-lines on the floor as walking routes throughout the level.
Straight couches from soft foam and a enlarged blue internet-plug out of Styrofoam invite You to get started!

fotografie: Sanne Donders

TERUG <
BACK
ONTWERP <
DESIGN
DETAILS <
DETAILS
UITVOERING <
IMPLEMENTATION

...................................................................................................................