home
nieuws

over STUDIO 1:1
contact


PROJECTEN

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
> DE BIOLOGISCHE KLOK
> VOGELSTAD
> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
> EENDENSTRAAT
> STUW IN ZICHT
> SPORTKOOI
> TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK
> STEDELIJKE PATRONEN
> RENOVATIE STRIP
> ICT EXPERTISE CENTRUM
> LANGS DE LIJN
> VLINDERTUIN
> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
> ANIMATIE HEK

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT:            Herbestemming door verbinding

OPDRACHTGEVER:            Profound assist management bv.

DATUM:                                    December 2012

ONTWERP:
STUDIO 1:1
Studio Maatwerk

...............................

 

 

...............................

 

 

 

 

 

HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
EEN VISUELE EN MENTALE VERBINDING

 

 

Een ontwerp studie om zowel een fysieke- visuele- en mentale verbinding te maken tussen de panden op de Hervensebaan 1 en 5 in 's Hertogenbosch de VMBO studenten van Het Stedelijk College.

Ontwerpvraag
Het Hervion College, van Maerlant College en het Duhamel College zullen worden verenigd tot ‘het Stedelijk College’. Hiervoor is o.a. passende huisvesting nodig om alle leerlingen in onder te brengen. Voor de huisvesting van het Stedelijk College zouden de objecten gelegen aan de Hervensebaan 1 (voormalig KPN-gebouw) en de Hervensebaan 5 (Hervion College) een passende oplossing kunnen zijn. Hierbij dient speciale aandacht uit te gaan naar een manier om deze twee objecten met elkaar te ‘verbinden’ waarbij synergie en uitstraling van essentieel belang zijn.

Visuele verbinding
Ontstaan vanuit een honingraat, staat de zeshoek als vorm symbool voor de hardwerkende leerling en een kraamkamer voor een toekomst in de praktijk. De zeshoek is een efficiënte vorm die doorgezet kan worden in de gehele identiteit van de scholengemeenschap. Zo kan deze ingezet worden in verschillende schalen en toepassingen waardoor de totaal verschillende gebouwen toch visueel verbonden met elkaar worden en ervaren worden als een geheel.

Fysieke verbinding
Een droogloop / loopbrug achter de gebouwen door, legt een verbinding tussen de Hervensebaan 1 en de Hervensebaan 5. Vanaf station Den Bosch Oost is de loopbrug bereikbaar, zodat leerlingen veilig de weg naar school kunnen afleggen. De keuze om droog onderdoor te lopen of hoog over de brug geeft een geheel ander ervaring. Zo kunnen de leerlingen eenvoudig van het ‘praktijk’ gebouw naar het ‘theorie’ gebouw bewegen zonder dat ze de straat op hoeven.

 

 

..........................................

 

 

..........................................

 

.....................................................................................................................