home
nieuws

over STUDIO 1:1
contact


PROJECTEN

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
> DE BIOLOGISCHE KLOK
> VOGELSTAD
> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
> EENDENSTRAAT
> STUW IN ZICHT
> SPORTKOOI
> TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK
> STEDELIJKE PATRONEN
> RENOVATIE STRIP
> ICT EXPERTISE CENTRUM
> LANGS DE LIJN
> VLINDERTUIN
> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
> ANIMATIE HEK

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT:
Ecologisch Energie Netwerk

DATUM:
21 juni 2010
Graduation Lucas Zoutendijk


01- 2012 t/m 06-2012
Team EEN:
STUDIO 1:1
.FABRIC
LOLA

DOOR:
Lucas Zoutendijk

LINKS:
-rijks natuur visie 2014
- Nederland word anders
- nai
- ARchINED
- Design Academy Eindhoven
- Mediamatic
- Eindhoven calling

 

....................................................

....................................................


LINK WEBSITE


download PDF BOOK

 

.....................................................

<< STUDIO NAI
Studio for unsolicited Architecture

SAMENWERKING:
.FABRICations
LOLA landschaps architecten

ALTERRA kennis instituut

.....................................................
Sponsoren:<< NAI
Nederlandse Architectuur Instituut<< FONDS BKVB
Fonds voor Beelden Kunsten Vormgeving en Bouw

Fonds BKVB en het Nai selecterde ‘The Ecological High-Voltage Network’ voor een onderzoeksperiode van 6 maanden, in de Studio for Unsolicited Architecture. We werken hier aan binnen een multidisciplinary team, van Eric Frijters (.Fabric),
Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), Robbert Snep (Alterra) en Lucas
Zoutendijk (Studio 1:1) tot aan juni 2012.

.....................................................

<< GREEN ARCHITECTUUR
COMETITION
....................................................Design week 10/ 2010
Eindhoven


My Way 03/ 2011
Milaan

 


.....................................................


<< RIVM

.....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
HET HOOGSPANNINGSNETWERK, INZETTEN VOOR DE ECOLOGISCHE HOOFD STRUCTUURNu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.Het Ecologisch Energie Netwerk is een project naar oorspronkelijk idee van Lucas Zoutendijk (STUDIO 1:1) waarmee hij is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven, richting Public Space in 2010.

Voor de Studio for Unsolicited Architecture heeft STUDIO 1:1 de samenwerking gezocht met .FABRIC en LOLA landscape architects, waarna zij als consortium voor dit traject zijn geselecteerd. Met het Ecologisch Energie Netwerk hebben zij The Green Architecture Competition gewonnen. Het initiatief wordt inmiddels ondersteund door netbeheerder TenneT en het Ministerie van Economische Zaken.


 

Hoogspanningsmasten als reuzen die lange rechte banen trekken in een klein en gedetailleerd landschap. Uit economische en constructieve noodzaak, zijn de masten en de lange rechte tracés uniek in hun overkomen. Alsof het Netwerk als laatste aan Nederland is toegevoegd, snijden de tracés dwars door alle type land; water, weilanden, bossen, kassen, snelwegen en steden.
Door de strikte veiligheidseisen vormt zich vrije ruimte onder het hele Hoogspan- nings Netwerk. Vooral in stedelijk gebied is deze regel zichtbaar.
Tennet (beheerder van het Hoogspannings Netwerk), heeft de ambitie om in 2030 een geheel nieuwe cirkel ‘Randstad 380 kV’ aan te leggen om aan de stijgende energie behoefte te kunnen blijven voldoen. Juist is dit drukst bevolkte gebied van Nederland zal dit nieuwe tracé ‘confrontaties’ krijgen met het huidige landschap.

De Ecologische Hoofd Structuur
In Nederland zijn in 1995 de doelstellingen voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) gedefinieerd, om in de komende jaren kerngebieden van de EHS meer met elkaar te verbinden dmv ‘verbindingszones’. De provincies zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze doelen, die in 2018 voltooid moeten zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat dit proces, vooral door de vele veranderingen in het beleid, moeizaam verloopt waardoor dit waarschijnlijk niet haalbaar is.

 

De EHS + Het Hoogspannings Netwerk in Noord Brabant
Wat zichtbaar wordt als je deze twee netwerken in op elk legt, zijn ten eerste de plekken waar de Hoogspannings lijnen meerdere natuur gebieden doorkruisen. Op die locaties zouden de lege stroken onder de Hoogspannings lijnen kunnen functioneren als Ecologische Verbinding tussen deze twee, of meerdere, natuur gebieden. Ten tweede blijkt dat de zoekgebieden voor ‘robuuste verbindingszones’ voor de EHS vrijwel parallel lopen aan een bestaand Hoogspannings tracé. Bijvoorbeeld in het Oosten van NB, en de 380kV lijn die van Z.O. naar het N.W. loopt. In deze situa- ties zou gekeken kunnen worden of de nog uit te werken Ecologische Verbindings Zone evengoed zou functioneren wanneer deze onder de Hoogspannings Verbind- ing loopt. Ten derde blijkt in welke situaties natuurgebieden zijn gescheiden door stedelijk gebied, en waar een Hoogspannings lijn zowel door deze natuur gebieden als door het stedelijk gebied gaat. Het gaat hierbij om grotere onderbrekingen dan bij een snelweg of spoorbaan, waardoor een ecoduct of faunatunnel geen oplossing zijn. Juist in deze situaties is het benutten van de reeds lege onbebouwde strook onder de Hoogspannings lijn een waardevolle oplossing voor zowel de natuur gebieden als voor de stad, omdat er op deze manier een volwaardige groene ader dwars door stedelijk gebied ontstaat.

 

......................................................................................


Hoogspannings Netwerk in bebouwd gebied + Ecologische Hoofd Structuur
= Het Nederlandse Ecologisch Hoogspannings Netwerk'Spelregels' Hoogspannings masten'Spelregels' Flora en fauna'Spelregels' Grondsoorten

.........................................................................
THIS WAY, SALONE DEL MOBILE, MILAAN 2011
Op de tentoonstelling THIS WAY, door de Design Academy Eindhoven, staat het project 'Het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk' van Lucas Zoutendijk. 'This Way' is te zien van 13 tot 17 April 2011. >Fotos THIS WAY


DUTCH DESIGN WEEK 2010
Tijdens de Dutch Design Week 2010 is het project 'Het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk' van Lucas Zoutendijk samen met 130 andere projecten op de 'Graduation Galleries' te zien van 23 t/m 31 oktober 2010 op de Emmasingel 14, Eindhoven.
.

........................................................................................................................................................