home
nieuws

over STUDIO 1:1
contact


PROJECTEN

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
> DE BIOLOGISCHE KLOK
> VOGELSTAD
> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
> EENDENSTRAAT
> STUW IN ZICHT
> SPORTKOOI
> TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK
> STEDELIJKE PATRONEN
> RENOVATIE STRIP
> ICT EXPERTISE CENTRUM
> LANGS DE LIJN
> VLINDERTUIN
> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
> ANIMATIE HEK

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJECT
Urban Mammel Collection Stedelijke Zoogdieren Collectie

OPDRACHTGEVER
Eigen initiatief

DATUM
2013- proces

DOOR
Lucas Zoutendijk
Eveline Visser

STATUS
Onderzoek, prototype

BETROKKEN PARTIJEN
Zoogdieren vereniging

................................

LINKS:

- Soil Sample ' Erasing Nature'
- RDM Makersspace

................................

KIK - SOIL SAMPLE

...............................

...............................

The diversity of the urban environment is not only visible in the variety of cultures or architectural styles present, but can also be witnessed in the range of fauna that inhabits the city. But urban fauna is a far from recognized city feature.

Although the city as constructed human habitat seems to oppose the concept of wild nature and animals, these two are more interrelated than expected: the urban environment is still expanding, leading to greater and more important manifestations of wildlife in the city. Since we humans conduct spatial planning, we should be informed about our urban neighbors.. Since biodiversity is an important measuring stick to indicate the health of an ecosystem with clear advantages for man, the role that urban fauna plays in increasing and guaranteeing the biodiversity of the city offers clear message to be communicated to the general public. Increasing the visibility of urban fauna in a manner that does not inhibit their natural behavior can allow people to acknowledge their presence and recognize their value.

The majority of humankind lives in an urban environment, and the Netherlands is one of the most densely populated countries in the world. Although the urban habitat is traditionally seen as exclusive to man, it is only the creation of this environment that is solely human. Due to the increase of population, the urban environment is still expanding, leading many wild animals to use it as their living area. Although it seems like an opposition, more and more wild animals have come to complement the visible inhabitants of the city.

Green areas are important in the urban environment for human well- being, and are seized by cities to proliferate themselves. One result of a qualitatively high standard of green spaces is a wide diversity and amount of animals. Biodiversity functions as a measuring stick for the quality of green spaces in the urban environment, but these facts are still relatively unknown to the human city dweller.
Why is it important to gain a perspective on animal inhabitant of the city? Apart from the odd biodiversity comment, wild animals in the city don’t often receive the attention they deserve when it comes to spatial planning and development. By increasing the visibility of urban fauna, a shared framework can provide the basis for informed decision making in future urban spatial policy.

 

 

 

ZOOGDIEREN COLLECTIE
STEDELIJKE RIJKDOM

 

 

STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
De Stedelijke Zoodieren Collectie is een collectie van levensgrote diersoorten die in een bepaalde stad voorkomen. Door deze collectie wordt de stedelijk biodiversiteit zichtbaar gemaakt, waardoor mensen zich bewust worden en belang gaan hechten aan deze soorten.

Ontwerp aanleiding:
Biodiversiteit van een bepaald gebied is een belangrijke meetstaf waaraan kan worden afgeleid hoe goed het met dat gebied gaat. De mate van deze biodiversiteit is van direct belang voor de mens. Volgens het CBS wonen sinds 2002 meer mensen in Nederland in stedelijk gebied dan in een landelijke omgeving, en dit zal alleen maar toenemen. Met dit als gegeven is het van belang om ook stedelijke gebied een gezonde leefomgeving te maken, zowel voor mensen, dieren en planten. Met biodiversiteit als graadmeter kan de kwaliteit van deze leefomgeving worden weergegeven.

Aanpak:
De Stedelijke Zoodieren Collectie is een collectie van levensgrote diersoorten die in een bepaalde stad voorkomen. Door deze collectie wordt de stedelijk biodiversiteit zichtbaar gemaakt, waardoor mensen zich bewust worden en belang gaan hechten aan deze soorten. Elke stad heeft zijn eigen ‘Zoogdieren Collectie’ die bestaat uit alle soorten zoogdieren die in dat gebied voorkomen. De stad waarvan de collectie het grootst is staat bovenaan. Op deze manier kunnen steden zich profileren waardoor ze zich kunnen onderscheiden en aantrekkelijk worden.

Resultaat:
Door de Collectie worden alle Stedelijke Zoogdieren bekend. De meest zichtbare soorten zijn het meest bekend, maar door de Collectie wordt duidelijk dat er in jou stad ook 7 verschillende soorten muizen leven. Doordat ook de minder bekende diersoorten hierdoor zichtbaar worden, vormt zich een breder draagvlak voor het behoud en ontwikkeling van natuur in stedelijk gebied.

...........................................

...........................................

 

 

 

 

.....................................................................................................................