> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 PROJECT:
Langs de lijn/ Along the line

OPDRACHTGEVER:
Woningcooperatie de Alliantie
Eemvallei

EEN SAMENWERKING VAN:
Design Academy Eindhoven

IN SAMENWERKING MET:
Bennie Meek
Shirley van Piere

DATUM:
03 December 2012

.................................................

Y as
vanuit de kerk naar het noorden


X as
vanutt de kerk naar het westen-Y as
vanuit de kerk naar het zuiden- X as
vanuit de kerk naar het oosten
...................................................................................................

 

 

 

 

 

LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

..........................................

Ieder zijn eigen middelpunt
Een regio in kaart gebracht aan de hand van een assenkruis. Het historische kartografische middelpunt van Nederland, de Onze lieve vrouwe toren van Amersfoort. Vanuit deze toren een lijn van noord naar zuid en van oost naar west, een assenkruis. met elke ass zijn eigen verhalen en invertarisaties om een regio te zien en te horen vanuit de lijn zonder een bestuurlijke grens te voelen.

 

 

 

 


..................................................................................................................