NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 

 <<< STUDIO 1:1


Bezoek adres:
schiekade 986
3032 al ROTTERDAM

+31 (0) 6 28 33 43 65
INFO (@) STUDIO1OP1.NL

KVK: 56841825
btw: NL152756243B01
rek: NL93 INGB 0005535009

BNO: 20150

................................

 

 

 


NIEUWS
NEWS

...........................................

 

20-09-2014

DE BIOLOGISCH KLOK ONDERDEEL VAN TENTOONSTELLING ‘UNLOCKED’ TIJDENS DE DUTCH DESIGN WEEK 2014
STUDIO 1:1 staat op de Dutch Design Week als onderdeel van de tentoonstelling Unlocked met het project De Biologische Klok! Deze expositie komt voor uit het traject Driving Dutch Design van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, ABN AMRO en DDW.

THE BIOLOGICAL CLOCK PART OF EXHIBITION UNLOCKED DURING
THE DDW 2014.

STUDIO 1: 1 is part of the exhibition Unlocked with the project The Biological Clock during the Dutch Design Week 2014! This exhibition is the result of the trajectory Driving Dutch Design of the Association of Dutch Designers, ABN AMRO and DDW.

...........................................

20-09-2014

 

 

GESELECTEERD VOOR ABN-HOTSPOTS, DDW 2014.
STUDIO 1:1 is met De Biologische Klok geselecteerd voor de ABN AMRO Hot-Spots tijdens de Dutch Design Week door Van Eijk & van der Lubbe!

SELECTED FOR ABN-HOTSPOTS, DDW 2014.
STUDIO 1: 1 is selected for the ABN AMRO Hot-Spots with the Biological Clock, during the Dutch Design Week by Van Eijk & Van der Lubbe!

...........................................

18-09-2014

 

ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK OP ‘PARTNER PARADE’
Het Ecologisch Energie Netwerk (EEN) presenteerde 18 September de laatste ontwikkelingen op de Partner Parade. Op dit 'festival van nieuwe waarden in een veranderende economie', georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant, opende gedeputeerde Yves de Boer met een inspirerende presentatie over een veranderende rol van de overheid. 

ECOLOGICAL ENERGY NETWORK AT 'PARTNER PARADE
On the 18e of September, the Ecological Energy Network (EEN) presented the latest developments at the Partner Parade. On this ‘festival of new values ​​in a changing economy', organized by the Province of North-Brabant, deputy Yves de Boer opened with an inspiring presentation on the evolving role of government.

...........................................

 

15-09-2014

 

STUDIO 1:1 GEEFT WORKSHOP ‘ONDERWIJS & OPENBARE RUIMTE’ TIJDENS FESTIVAL VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT.
Tijdens het Festival Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Noord Brabant heeft STUDIO 1:1 een Workshop 'Onderwijs & Openbare Ruimte' georganiseerd. Naderhand was de prijsuitreiking van de Brabantse Stijlprijs door gedeputeerde
Yves de Boer.

STUDIO 1: 1 GIVES A WORKSHOP 'EDUCATION & PUBLIC SPACE' IN AT FESTIVAL FOR SPATIAL QUALITY.
During the Festival Spatial Quality of the Province of North Brabant, STUDIO 1:1 gives a Workshop on Education & Public Space. Afterwards was the award ceremony of the Brabant Style Price by deputy Yves de Boer.

...........................................

 

02-09-2014

WWW.ECOLOGISCHENERGIENETWERK.NL
De website van het Ecologisch Energie Netwerk staat online.

WWW.ECOLOGISCHENERGIENETWERK.NL
The website of the Ecological Energy Network is online.

...........................................


26-08-2014

PRESENTATIE IN DE LAURENSKERK, ROTTERDAM
Dinsdag 26 Augustus heeft de Vereniging Vrienden van de Grote- of Laurenskerk Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd waarbij STUDIO 1:1 en Nieuwe Tijdinghe hun visie, om een gezamenlijke identiteit voor het Grotekerkplein in Rotterdam te ontwikkelen, gepresenteerd aan alle betrokken partijen en bewoners.

PRESENTATION IN LAURENSKERK, ROTTERDAM
Tuesday, August 26, the Vereniging Vrienden van de Grote- of Sint Laurenskerk in Rotterdam organized a meeting where STUDIO 1:1 and New Tijdinghe presented their vision to develop a common identity for Grotekerkplein in Rotterdam presented to all stakeholders and residents.

............................................

11-08-2014

POSITIEVE RESULTATEN COMMUNICATIE TRAJECT
Positieve resultaten door oa. het communicatie traject Ronny's Renovatie voor Woonstichting 'thuis! 112 portiekwoningen, 20 nationaliteiten, Deelname 95%, Bewonerstevredenheid 8,45 en Bewonerscommunicatie vanaf planvorming.

"...Bij ketensamenwerking werken de verschillende partijen al intensief samen, wat ook is doorgevoerd in de communicatie. Samen met de ketenpartners hebben we de strips bij de mensen thuis bezorgd. Deze aanpak werkt, want 85% tot 90% procent van de bewoners deed mee en strip werd gewaardeerd met een 10." 


POSITIVE RESULTS COMMUNICATION PROJECT
Positive results with our communication project Ronny's Renovation for housing corporation ‘thuis! 112 Portico houses, 20 nationalities, 95% Participation, Satisfaction 8.45 and Residents Communication from planning
.

............................................

08-08-2014

ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK IN RIJKSNATUURVISIE 2014
Het Ecologisch Energie Netwerk (EEN) staat omschreven als aansprekend voorbeeld in de Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder' van het Ministerie van
Economische Zaken.

4.3.3 Gebiedsontwikkeling met natuurcombinaties: "...Een ander aansprekend voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik is het concept Ecologisch Energie Netwerk (EEN): de ruimte onder hoogspanningslijnen benutten voor extra natuur en recreatie."


ECOLOGICAL ENERGY NETWORK IN RIJKSNATUURVISIE 2014
The Ecological Energy Network (EEN) is described as example in the Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder’ of the Ministry of Economic Affairs.

............................................

06-08-2014

GESELECTEERD VOOR ONTWIKKELING GROTEKERKPLEIN, ROTTERDAM
STUDIO 1:1 is gekozen om onze visie en ontwerp voor de verlevendiging van het Grotekerkplein in Rotterdam uit te werken! In samenwerking met Nieuwe Tijdinghe zullen we dit project uitwerken om de historische gelaagdheid van dit binnenstedelijk gebied tot sterke gezamenlijke identiteit van alle betrokken partijen te ontwikkelen. Met dank aan; Laurenskerk Rotterdam, Gebouw De Heuvel, Stadspodium Rotterdam, Kids Marina en Club Empire. 


SELECTED FOR RE-DEVELOPMENT GROTEKERKPLEIN, ROTTERDAM STUDIO 1: 1 was chosen for our vision and design for the re-development of the Grotekerkplein Rotterdam! In collaboration with Nieuwe Tijdinghe we will develop for this project the historical stratification of the inner city area of strong identity of all parties involved. Thanks to; Laurenskerk Rotterdam, Gebouw De Heuvel, Stadspodium Rotterdam, Kids Marina en Club Empire.

...........................................

01-07-2014

OPENING #STUWINZICHT VOOR WATERSCHAP DE DOMMEL
In opdracht van Waterschap de Dommel heeft STUDIO 1:1 een concept ontwikkeld om voorbijgangers en recreanten te prikkelen om een foto van de stuw te maken. Vanuit een verhoogde stoel groeit er op www.stuwinzicht.nl een online fotoalbum over het leven rond de stuw door het jaar heen. Door deze serie foto’s wordt het gebruik, het belang en de functie van de stuw inzichtelijk.
Twitter naar @StuwInzicht of ga naar de locatie!

OPENING #STUWINZICHT FOR THE WATER BOARD DE DOMMEL 
Commissioned by Water Board de Dommel, STUDIO 1:1 has developed a concept to trigger passers and recreationists to take a picture of the weir. From an elevated chair, an online photo album will grow on www.stuwinzicht.nl, about the life around the weir throughout the year. Because of this series of pictures, the use, the importance and function of the weir becomes insightful.
Twitter to @StuwInzicht or go to the location!

...........................................

29-05-2014

STUDIO 1:1 MET ‘EENDENSTRAAT’ EEN VAN DE WINNAARS ‘ZIGZAGCITY’
Met het ontwerp voorstel voor een ‘Eendenstraat’ is STUDIO 1:1 een van de winnaars van de wedstrijd ‘ReCreatie Delftsevaart’ van ZigZagCity en AIR (Architectuurcentrum Rotterdam). Artistiek leider Pieter Kuster: “STUDIO 1:1 heeft een Eendenstraat ontworpen, een soort mini ZigZagRoute voor de watergebruikers van de Delftsevaart. Spannend of ze ook van architectuur houden.”

STUDIO 1:1 ONE OF THE WINNERS WITH 'DUCKSTREET' FOR 'ZIGZAG CITY' 
With the design for a 'Duckstreet’ STUDIO 1:1 is one of the winners of the competition ‘ReCreation Delftsevaart’ of ZigZagCity and AIR (Architecture Center Rotterdam). Artistic director Peter Kuster: "STUDIO 1:1 has designed a Duckstreet, a mini ZigZagRoute for the water users of the Delftsevaart. Exciting to see if they also love architecture."

...........................................

13-05-2014

‘DE BIOLOGISCHE KLOK’ GESCOUT VOOR DE DUTCH DESIGN AWARDS!
Het project De Biologische Klok is door een van de commissieleden gescout voor de Dutch Design Awards in de categorie ‘Design Research’. 

'THE BIOLOGICAL CLOCK’ IS SELECTED FOR THE DUTCH DESIGN AWARDS
The project The Biological Clock is selected by one of the committee members for the Dutch Design Awards in the category "Design Research".

...........................................

01 -04- 2014

LINKING PARTS, LE GRAND-HORNU, BELGIE
De Biologische Klok van STUDIO 1:1 is onderdeel van de tentoonstelling Linking Parts in Le Grand-Hornu in België. De tentoonstelling biedt bezoekers van Le Grand-Hornu de kans om kennis te maken met verschillende vormen van organisatie en samenwerking tussen kunstenaars, designers en wetenschappers.

LINKING PARTS, LE GRAND-HORNU, BELGIUM
The Biological Clock of STUDIO 1:1 is part of the exhibition Linking Parts in Le Grand-Hornu in Belgium. The exhibition offers visitors of Le Grand-Hornu the chance to deal with different forms of organization and collaboration between artists, designers and scientists.

...........................................

30 -03- 2014

LUCHTKASTELEN OP SYPESTEYN
Zondag 30 Maart is de opening van Luchtkastelen op Sypesteyn bij Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht. De tentoonstelling toont hoe hedendaagse kunstenaars zich laten inspireren door het fenomeen nestkast en vogelhuis. Vogelstad van STUDIO 1:1 is onderdeel van de tentoonstelling. Nog te bezichtigen tot 31 Augustus 2014.

LUCHTKASTELEN OP SYPESTEYN
Sunday, March 30th is the opening of ‘Luchtkastelen op Sypesteyn’ at Castle Sypesteyn in Loosdrecht. The exhibition shows how contemporary artists have been inspired by the phenomenon nest box and birdhouse. BirdCity of STUDIO 1:1 is part of the exhibition. The exhibition is open until the 31st August 2014.

...........................................

 

25 -03- 2014

OPENING VLINDER-FLAT, GELDROP
Op 23 April is de opening van de Vlinder-Flat in Geldrop. Door de renovatie van een aantal flats zijn alle kieren en gaten verdwenen, waardoor er geen woonruimte meer was voor de rijke biodiversiteit zoals hommels, bijen en vlinders.In opdracht van Woonbedrijf hebben STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk een object ontworpen waardoor de insecten in dit stedelijk gebied weer woonruimte hebben. Door het betrekken van het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), wordt de Vlinder-Flat onderdeel van een recreatief en educatief programma, waardoor de waarde van biodiversiteit in stedelijk gebied zal worden benadrukt.

OPENING BUTTERFLY-FLAT, GELDROP
On April 23 is the opening of the Butterfly-Flat in Geldrop. Due to the renovation of a number of flats all small openings and holes disappeared, leaving no living environment for the rich biodiversity such as bumblebees, bees and butterflies.Commissioned by Woonbedrijf, STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk have designed an object for the insects in the urban area. By involving the IVN (institute for nature education and sustainability), the Butterfly-Flat is now part of a recreational and educational program. Because of this the value of urban biodiversity will be emphasized.

...........................................

10 -03- 2014

LEZING WELLANTCOLLEGE, RIJSWIJK
Op uitnodiging van het Wellantcollege in Rijswijk zal STUDIO 1:1 op 2 april 2014 een lezing geven over hoe je de natuurlijke leefomgeving kan koppelen aan stedelijke vormgeving en menselijke systemen. Het Wellantcollege is de grootste groene onderwijs organisatie van de Randstad.

LECTURE WELLANTCOLLEGE, RIJSWIJK
On invatition of the Wellantcollege in Rijswijk, STUDIO 1:1 will give a lecture on how you can link to urban design and human systems. Wellantcollege is the largest green education organization of the Randstad.

...........................................

07 -02- 2014

TRANSNATURAL
De Biologische Klok is onderdeel van de tentoonstelling Teaming Up, vanTransnatural - Arts, research & (future)design in Amsterdam 07-02-14 / 05-06-14
"Binnen het thema Teaming Up kijken we in een serie van drie tentoonstellingen naar de aard en mogelijkheden van klassieke en moderne samenwerkingen tussen mens, natuur, dieren en machines. In een tijd waarin bepaalde  systemen en vormen van samenwerking incompetent of schadelijk blijken voor mens en natuur, is het van belang om verschillende vormen van oude en nieuwe krachtenbundeling onder de loep te nemen.”

TRANSNATURAL
The Biological Clock is part of the exhibition Teaming Up, from Transnatural - Arts, research and (future) design in Amsterdam. 07-02-14 / 05-06-14 
"Through a series of three exhibitions within theTeaming Up theme we look at the nature and possibilities of classic as well as modern collaborations between human, nature, animals and machines. It is of great interest to revise different forms of collaboration, especially in a time where certain systems and forms of collaboration seem incompetent or even harmful."

...........................................

20 -01- 2014

ROMEO DELTA BNO -DUO’S
Op 20 januari geeft STUDIO 1:1, samen met drie andere bureaus, een presentatie bij Romeo Delta BNO over over duo's!
"Gilbert & George. René en Willy. Simon en Garfunkel. Laurel en Hardy. Beroemde duo’s zijn van alle tijden en in alle soorten. Of het nu kunst is, sport, muziek of de lach: samen sta je sterk. Wat zijn de geheimen van een dergelijk huwelijk? Was het liefde op het eerste gezicht? En weten twee meer dan één? 1 + 1 = 1!” uitnodiging

ROMEO DELTA BNO -DUO’
On January 20th STUDIO 1:1 gives, together with three other studio's, a presentation at Romeo Delta BNO about duo’s!
"Gilbert & George. René and Willy. Simon and Garfunkel. Laurel and Hardy. Famous duo’s of all time and in all kinds. Whether it is in art, sport, music or laughter: Together you stand strong. What are the secrets such a marriage? Was it love at first sight? And do two know more than one? 1 +1 = 1! "

...........................................

27 -01- 2014

ACADEMIE VOOR BOUWKUNST AMSTERDAM
Tijdens de Winterschool van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, zullen Eveline Visser en Lucas Zoutendijk - STUDIO 1:1 een bijdrage doen als expert voor studenten landschapsarchitectuur en stedenbouw.

ACADEMY OF ARCHITECTURE AMSTERDAM
During the Winter School of the Academy of Architecture in Amsterdam, Eveline Visser and Lucas Zoutendijk - STUDIO 1:1 will contribute as experts in the workshops for landscape architecture and urban design students.

...........................................

23 -01 - 2014

DESIGN DEBATES
Tijdens Design Debates zal Lucas Zoutendijk - STUDIO 1:1 een presentatie geven over het 'Ecologisch Energie Netwerk’. Vervolgens zullen Tracy Metz, Harry Otten en Paul Hofhuis inhoudelijk reageren. 23 Januari, 19:30 Design Academy Eindhoven. PDF uitnodiging

DESIGN DEBATES
During Design Debates Lucas Zoutendijk - STUDIO 1:1 will give a presentation about the 'Ecological Energy Network’. Thereafter, Tracy Metz, Harry Otten and Paul Hofhuis will respond substantively. 23 January, 19:30 Design Academy Eindhoven.

...........................................

22 -12- 2013

MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM
Van de 90 aanmeldingen is oa. STUDIO 1:1 geselecteerd voor het project 'Museum in bedrijf' van Museum van Bommel van Dam! Interessant project waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen het Museum en verschillende bedrijven. Doel is om tot innovatieve veranderprocessen te komen, door nieuwe modellen, diensten of producten te ontwikkelen.

MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM
Of the 90 applications is, amongst others, STUDIO 1:1 selected for the project 'Museum in Business’ of Museum van Bommel van Dam! Interesting project where a link is made between the Museum and various companies. The aim is to come up with innovative change processes by developing new models, services or products.

...........................................

10 -12- 2013

SOILSAMPLE - ERASING NATURE
Zondag 12 Januari is de opening van SOILAMPLE - Erasing Nature bij KiK in Kolderveen. STUDIO 1:1 is een van de geselecteerde deelnemers. SOILSAMPLE is een tijdelijk expositielaboratorium, waarin werk te zien is van kunstenaars en ontwerpers die werk maken dat sterk omgevingsgerelateerd is. 'Een reeds bestaande omgeving wordt in kaart gebracht en onder eigen regie opnieuw gevormd.'

SOILSAMPLE - ERASING NATURE
Sunday, January 12th is the opening of SOILAMPLE - Erasing Nature at KiK in Kolderveen. STUDIO 1:1 is one of the selected participants. SOILSAMPLE is a temporary exhibition laboratory, where work can be seen by artists and designers who create work that is strongly environment related. "An already existing environment is mapped and formed under own direction again."

...........................................

06 -12- 2013

DRIVING DUTCH DESIGN
Driving Dutch Design is een initiatief van ABN AMRO, BNO & Capital D en bestaat uit een serie masterclasses die worden gegeven door gerenomeerde partijen als ABN AMRO, BNO, Cultuur en Ondernemen, Syntens, EY en Baker & McKenzi. STUDIO 1:1 is geselecteerd om dit traject in 2013/14 te mogen volgen, waarvan de resultaten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2014.

DRIVING DUTCH DESIGN
Driving Dutch Design is an initiative of ABN AMRO, Capital D & BNO and consists of a series of master classes given by renowned parties such as ABN AMRO, BNO, Cultuur en Ondernemen, Syntens, EY and Baker & McKenzi. STUDIO 1:1 was selected for this course in 2013/14, which the results will be presented during the Dutch Design Week 2014.

...........................................

06 -12- 2013

DE BIOLOGISCHE KLOK @ INNOVATION FOR HEALTH
STUDIO 1:1 is geselecteerd om het project De Biologische Klok te presenteren tijdens  Innovation for Health op 11-02-2013 in de RAI Amsterdam. Innovation for Health is een nieuw en inspirerend event over innovaties in de (preventieve)gezondheidzorg.

BIOLOGICAL CLOCK @ INNOVATION FOR HEALTH
STUDIO 1:1 has been selected to present the project The Biological Clock at Innovation for Health on 11-02-2013 in the RAI in Amsterdam. Innovation for Health is a new and inspiring event about innovations in healthcare and prevention.

...........................................

 

15 -11- 2013

SOILSAMPLE ‘ERASING NATURE’
Eind november gaat STUDIO 1:1 voor SOILSAMPLE een week in de artist in residence werken van KIK in Drenthe. SOILSAMPLE is een tijdelijk expositielaboratorium, waarin werk te zien is van kunstenaars en ontwerpers die werk maken dat sterk omgevingsgerelateerd is. 'Een reeds bestaande omgeving wordt in kaart gebracht en onder eigen regie opnieuw gevormd.'

SOILSAMPLE 'ERASING NATURE'
At the end of November, STUDIO 1:1 will work for a week in the artist in residence of KIK in Drenthe. SOILSAMPLE is a temporary exhibition laboratory, where work can be seen from artists and designers who create work that is strongly environment related. "An already existing environment is mapped and formed under own direction again."

...........................................

02 -10- 2013

‘DE BIOLOGISCHE KLOK’ GOED BEZOCHT TIJDENS DE DDW 2013
De tentoonstelling Monnikenwerk, waar De Biologische Klok onderdeel van was tijdens de Dutch Design Week 2013, was een succes. STUDIO 1:1 presenteerde het project De Biologische Klok dat in het afgelopen jaar in samenwerking met DS landschapsarchitecten verder is ontwikkeld. Klik hier voor de project reviews: Blauwekamer / metropolism / Jeroen Bosch Ziekenhuis

‘THE BIOLOGICAL CLOCK’ WELL VISITED DURING DDW 2013
The exhibition Monnikenwerk, during the Dutch Design Week 2013 was a success. STUDIO 1:1 presented the project The Biological Clock, which has been further developed the last year In collaboration with DS landscape architects. Click here for the reviews:
Blauwekamer / metropolism / Jeroen Bosch Ziekenhuis

...........................................

01 -11- 2013

WORKSHOP VOOR INTERIEUR ‘DE SCHOOL’ IN ZANDVOORT
‘De School’ in Zandvoort is een bijzondere school voor Basisonderwijs omdat ze bijna het hele jaar- en bijna de hele dag open zijn! STUDIO 1:1 heeft samen met Stichting Kennisnet een workshop gegeven voor de schoolleidingen en alle docenten om samen tot een nieuwe inrichting en indeling te komen voor de nieuwe locatie van ‘De School’.

WORKSHOP FOR INTERIOR 'SCHOOL' IN ZANDVOORT
'De School' in Zandvoort is a special school for elementary education because they are open almost all year and almost all day! STUDIO 1:1 and Stichting Kennisnet have done a workshop for the school management and all teachers to create a new interior design and layout for the new location of ‘De School’.

...........................................

02 -10- 2013

GESLAAGD COMMUNICATIE TRAJECT
Met het communicatie traject RONNY’S RENOVATIE zijn we sinds februari betrokken geweest bij de renovatie van 112 flats van Woonstichting ‘thuis aan de Offenbachlaan in Eindhoven. STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk hebben een traject voorgesteld waarmee door middel van een strip de bewoners, waarvan er veel slecht of geen Nederlands spreken, toch op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden en de keuzes die ze moeten maken. De resultaten van het traject zijn zeer positief met een erg grote betrokkenheid en tevredenheid van bewoners. De strip scoort een 10 bij de bewoners en 90% van de bewoners hebben voor groot onderhoud gekozen! Klik hier voor STRIP 1, STRIP 2, STRIP 3

SUCCESSFUL COMMUNICATION PROJECT
Since February we have been involved by the renovation of 112 apartment’s from housing corporation ‘thuis, with the communication project RONNY'S RENOVATION.
STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk have proposed a process by which we the residents, of which many speak poor or no Dutch, would still be informed of the activities and the choices they have to make, using a comic strip. The results of the project are very positive with a big involvement and satisfaction of residents. The comic scores a 10 by the residents and 90% of them have chosen for major repairs! Click here for comic 1, 2, 3

...........................................

19 -10- 2013

'DE BIOLOGISCHE KLOK' TIJDENS DE DUTCH DESIGN WEEK 2013
Afgelopen jaar heeft STUDIO 1:1 in samenwerking met DS landschapsarchitecten gewerkt aan het project 'De Biologische Klok' met dank aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit project is te zien tijdens de Dutch Design Week 2013, als onderdeel van de tentoonstelling 'Monnikenwerk' (georganiseerd door AtelierNL).
Voor meer informatie over de tentoonstelling: klik hier
www.debiologischeklok.nl

'THE BIOLOGICAL CLOCK' AT THE DUTCH DESIGN WEEK 2013
For a year, STUDIO 1:1 worked in collaboration with DS landscape architects on the project 'The Biological Clock' thanks to the Creative Industries Fund. This project can be seen during the Dutch Design Week 2013, as part of the exhibition 'Monnikenwerk' (organized by AtelierNL).
For more information about the exhibition: click here
www.debiologischeklok.nl

...........................................

02 -10- 2013

AIR STARTUP - STUDIO 1:1
Tijdens AIR StartUP presenteert STUDIO 1:1 zich als een van de twee bureaus zich in WORM. Die avonds zullen vakgenoten maar ook potentiële opdrachtgevers (Stadsontwikkeling Rotterdam, Woonstad Rotterdam) aanwezig zijn om samen in gesprek te gaan over positioneren en presenteren. Zie ook dit interview over STUDIO 1:1 (door AIR). Buro interview

AIR STARTUP - STUDIO 1:1
During AIR StartUP, STUDIO 1:1 presents itself as one of the two offices at WORM. Professional colleagues but also potential clients (Urban Development Rotterdam, Rotterdam Woonstad) are present to talk about positioning and presenting. Also check this interview about STUDIO 1:1 (by AIR).

...........................................

19 -09- 2013

ZONDAG WATERDAG
Tijdens 'Zondag Waterdag' van Waterschap de Dommel tonen wij de 3 concepten voor de Stuw in de Reusel aan bezoekers, bestuurders en werknemers van de Waterschap. Naar aanleiding van deze gesprekken gaan wij het ontwerp verder uitwerken, zodat het een breed gedragen concept is.

SUNDAY WATERDAY
During 'Sunday Waterday' of the Waterboard De Dommel we showed three concepts for the weir in the Reusel to visitors, directors and employees of the Waterboard. The result of these conversations will be the base to choose one of the concepts, in order to have a broadly supported concept.

...........................................

26 -06- 2013

COMMUNICATIE RENOVATIE – DEEL 2
De 2e strip van het communicatie traject voor het groot onderhoud van 112 flats van woningstichting ‘THUIS (voorheen Domein) is uit! De strip is door de uitvoerende partijen persoonlijk aan de bewoners uitgedeeld, om de bewoners zo goed mogelijk te bereiken. Het ‘buurtbord’ plaatsen we binnenkort in elke portiek.
Illustraties: Kees Peerdeman. Klik hier voor PDF.

COMMUNICATION RENOVATION - PART 2
The 2nd strip of the communication project for major maintenance of 112 flats housing corporation ‘THUIS (formerly Domein) is out! The strip is personally handed out by the executing parties to the residents, in order to reach the most residents. The ‘neigh-board’ will be placed soon in every entry.
Illustrations: Kees Peerdeman. Click here for the PDF.

...........................................

21 -06- 2013

24HOFPOORT
Tijdens de Dag van de Architectuur organiseren ZUS, AIR en ArchiGuides een programma van 24 uur in de 24 verdiepingen van de Hofpoort (Rotterdam). STUDIO 1:1 zal op de 21e verdieping van ‘de Shell toren’ onderdeel zijn van dit geheel met een expo. Check 24hofpoort of 24hofpoort facebook voor het hele programma.

24HOFPOORT
During the Day of Architecture ZUS, AIR and ArchiGuides organized a program of 24 hours in the 24 floors of the Hofpoort (Rotterdam). STUDIO 1:1 will be part of this event with an expo on the 21st floor of the 'Shell Tower’. Check 24hofpoort or 24hofpoort facebook for the entire program.

...........................................

07 -06- 2013

VLAGGENPARADE @ ROUTE DU NORD
Tijdens Route du Nord zal in het Zomerhofkwartier (Rotterdam) een vlaggenparade het veelzijdige programma van dit gebied aangeven. De vlaggenparade is een van de voorstellen die voort zijn gekomen uit een eerder onderzoek naar potentie van het Zomerhofkwartier in opdracht van Woningstichting Havensteder.

FLAGS-PARADE @ ROUTE DU NORD
During ‘Route du Nord’ a flags-parade will indicate the multifaceted program of the ‘Zomerhofkwartier’ (Rotterdam). The flags-parade is one of the proposals from an earlier study to the potential of the Zomerhofkwartier commissioned by housing corporation Havensteder.

...........................................

06 -06- 2013

WATERSCHAP DE DOMMEL
In opdracht van Waterschap de Dommel kijken STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk naar de potentie van een stuw waar de Reusel onder het Wilhelminakanaal doorgaat.

WATERBOARD DE DOMMEL
Commissioned by Waterboard De Dommel STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk look at the potential of a weir, where the Reusel under the Wilhelmina Canal passes.

...........................................

05 -06- 2013

WEDSTRIJD - MAAK JOU THEATER 
Voor de wedstrijd ‘Maak Jou Theater’ van het BAI (Bosch Architectuur Initiatief) hebben STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk een voorstel ingediend waarbij we leegstand in Den Bosch zien als potentiële locaties voor theater voorstellingen en functies in de stad als faciliteiten voor de voorstelling.

COMPETITION - MAKE YOUR THEATRE
For the competition 'Make Your Theater’ of the BAI (Bosch Architecture Initiative) STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk have submitted a proposal in which we see vacancy in Den Bosch as potential locations for theater performances and functions in the city as facilities for the performance.

...........................................

05 -06- 2013

WORKSHOP 'TIJD MECHANISME' 
In het kader van het onderzoeksproject tijd mechanisme organiseren STUDIO 1:1 en DS landschapsarchitecten een workshop met de betrokken extern deskundigen. Aanwezig zijn oa. Kopvol Architecten en Dr. B.vd.Horst (Erasmus MC).

WORKSHOP 'TIME'
As part of the research project time mechanism, STUDIO 1:1 and DS landscape architects are organizing a workshop with external experts. Present among others are Kopvol Architects and Dr. B.vd.Horst (Erasmus MC).

..........................................

20 -05- 2013

STUDIO 1:1 OP FACEBOOK >> LIKE LIKE
Ook STUDIO 1:1 zit op facebook: www.facebook.com/studio1op1

STUDIO 1:1 ON FACEBOOK LIKE LIKE >>
Finally on facebook: www.facebook.com/studio1op1

...........................................

 

08 -05- 2013

AFRONDING EN PRESENTATIE ONDERZOEK 'ZOHO' VOOR HAVENSTEDER.
In opdracht van woningcorporatie Havensteder heeft Eveline Visser (STUDIO 1:1) samen met Daphne van Maurik, Will Twuiver en Lianne Sieberink onderleiding van Jan Melis en Bas Sala onderzoek gedaan naar de potentie van het Zomerhof Kwartier (ZoHo). De conclusies en aanbeveling worden op 8 mei gepresenteerd aan Havensteder.

COMPLETION AND PRESENTATION RESEARCH 'ZOHO' PORT FOR TENDER.
Commissioned by housing corporation Havensteder, Eveline Visser (STUDIO 1:1) investigated together with three other designers from Rotterdam the potential of the 'Zomerhof Kwartier' (Zoho). The conclusions and recommendations are presented on the 8th May to Havensteder.

...........................................

26 -04- 2013

LEZING OVER VOGELSTAD, ZAMEK DESIGN CENTER, POLEN
Eveline Visser geeft een lezing tijdens de opening van de tentoonstelling 'Urban Gardens' in het Zamek Design Center in Polen. Klik hier voor het programma en de catalogus.

LECTURE ABOUT BIRD CITY, ZAMEK DESIGN CENTER, POLAND
Eveline Visser gives a lecture at the opening of the exhibition 'Urban Gardens' at Zamek Design Center in Poland. Click here for the program and the catalog.

...........................................

 

25 -04- 2013

PRESENTATIE 'EEN' BIJ TWEEDE KAMER
Lucas Zoutendijk presenteert Het Ecologisch Energie Netwerk in de Tweede Kamer in het kader van 'Het Groene Spreekuur'. Dit initiatief van Greenwish en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) heeft als doel om de kamer te informeren over duurzame en innovatieve projecten. 

PRESENTATION 'EEN' TO SECOND CHAMBER
Lucas Zoutendijk presents The Ecological Energy Network in the Second Chamber as part of 'Het Groene Spreekuur'. This initiative of Greenwish and parliamentarian Stientje van Veldhoven (D66) aims to inform members of the Second Chamber about sustainable and innovative projects.

...........................................

 

23 -04- 2013

ONTWERP VOORSTEL VOOR BUURTHUIS IN DE BENNEKEL.
In opdracht van woningcorporatie Trudo heeft STUDIO 1:1 een ontwerp voorstel gemaakt voor de uitstraling en identiteit voor een toekomstig buurthuis in de Bennekel in Eindhoven. 

PROPOSAL FOR COMMUNITY CENTER IN THE BENNEKEL. 
Commissioned by housing Trudo, STUDIO 1:1 has made a proposal for the design and identity for a community center in Bennekel in Eindhoven.

...........................................

 

04 -04- 2013

COMMUNICATIE RENOVATIE - KICK-OFF
In opdracht van woningstichting Domein hebben STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk een  communicatie traject ontworpen voor het groot onderhoud van 112 flats aan de Offenbachlaan in Eindhoven. Het traject loopt door tot de zomer, dus binnenkort meer! > illustraties van Kees Peerdeman> Kranten artikel ED

COMMUNICATION RENOVATION - KICK-OFF
Commissioned by housing corporation Domein, STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk have developed the communication process for the renovation of 112 apartments at the Offenbach in Eindhoven. The project runs until the summer, so more soon! >illustrations by
Kees Peerdeman > Newspaper ED

...........................................

03 -04- 2013

URBAN GARDENS, ZAMEK CIESZYN, POLEN
Vogelstad is vanaf eind april t/m mei 2013 te zien tijdens de tentoonstelling Urban Gardens in het Design Center Zamek Cieszyn in Polen.

URBAN GARDENS, ZAMEK CIESZYN, POLAND3
Birdcity will be at display during the exhibition Urban Gardens at the Design Center Zamek Cieszyn, from the end of april until may 2013.

...........................................

02 -04- 2013

’TIJD MECHANISME’ TE ZIEN BIJ ‘LINKING PROCESS’ IN MILAAN 2013
Op de tentoonstelling ‘Linking Process’ zal Tijd Mechanisme tijdens de Salone del Mobile van 9 t/m 14 april 2013 te zien zijn.
Locatie: LAP (Lambretto Art Project), via Cletto Arrighi 19, Milaan

‘TIME MECHANISM’ AT ‘LINKING PROCESS’ IN MILANO 2013
Time Mechanism will be shown at the exhibition ‘Linking Process’ at the Salone del Mobile from 9 / 14 april 2013.
Location: LAP (Lambretto Art Project), via Cletto Arrighi 19, Milano

...........................................

30 -03- 2013

GRAND PRIX DU SUD
Voor de wedstrijd ‘Gran Prix Du Sud’ heeft Studio 1:1 een voorstel ingediend waarin de patronen van de samenstelling van Rotterdam Zuid zichtbaar worden.

GRAND PRIX DU SUD
For the open competition ‘Gran Prix Du Sud’, Studio 1:1 has submitted a proposal in which the paterns of Rotterdam South become visible.

...........................................

28 -02- 2013

WORKSHOP 'EEN' MET TENNET EN MIN.EZ.
Voor de locatie keuze van de Pilot van EEN hebben STUDIO 1:1, LOLA landscape architects en .FABRIC en workshop georganiseerd met alle betrokkenen binnen TenneT en het Ministerie van Economische Zaken.

WORKSHOP 'EEN' WITH TENNET MIN.EA.
For the location choice of the Pilot EEN, STUDIO 1:1, LOLA landscape architects and. FABRIC organized a workshop with all involved people within TenneT and the Ministry of Economic Affairs.

 

...........................................

22 -02- 2013

STUDIO 1:1 TIJDENS BIEB-DEBAT VAN DE PVDA IN DEN BOSCH
Studio 1:1 en Studio Maatwerk presenteren het project ‘Herbestemming door Verbinding’ tijdens het BIEBdebat van het PVDA in ‘s Hertogenbosch.

GRANT BY 'STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE'
Studio 1:1 and Studio Maatwerk will present the project ‘Reassignment by Connection’ at the ‘BIEBdebate’ from the PVDA in ‘s Hertogenbosch.

...........................................

06 -01- 2013

TOEKENNING SUBSIDIE DOOR STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft aan STUDIO 1:1 voor het project 'Tijd Mechanisme' een subsidie toegekend. In samenwerking met DS landschapsarchitecten en externe professionals werkt STUDIO 1:1 de komende periode aan het project. Ga naar: Projectomschrijving, Film, Stimuleringsfonds

GRANT BY 'STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE'
The 'Stimuleringsfonds Creatieve Industrie' has granted STUDIO 1:1 for the project "Time Mechanism' with a subsidy. In cooperation with DS landschapsarchitecten and external professionals, STUDIO 1:1 will be working on this project the next period. Go to: Project description, Film, Stimuleringsfonds

...........................................

 

03 -12- 2012

ONDERZOEKSATLAS 'LANGS DE LIJN' OVER REGIO AMERSFOORT
In opdracht van De Alliantie hebben Eveline Visser STUDIO 1:1, Bennie Meek  en Shirley van Piere onderzoek gedaan naar de regio Amersfoort, wat heeft geresulteerd in een 'zachte atlas' van het gebied. 'Langs de Lijn' maakt een doorsnede van deze regio langs de Noord/Zuid en Oost/ West assen. De presentatie van de atlas is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2013.

RESEARCH ATLAS 'LANGS DE LIJN' ABOUT THE REGION AMERSFOORT
Commissioned by De Alliantie, Eveline Visser STUDIO 1:1, Bennie Meek and Shirley van Piere researched the region of Amersfoort, which resulted in a 'soft atlas' of the area. 'Langs de Lijn' (Along the Line) shows a cross section of this region along the North/South and East/West axes. The presentation of the atlas is during the New Year's reception on January 10th, 2013.

 

...........................................

27 -11- 2012

LEZING 'KOPPELING TUSSEN NATUURLIJKE EN STEDELIJKE FACETTEN' OP DE HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN.
In deze lezing laat STUDIO 1:1 zien hoe natuurlijke ritmes en ontwikkelingen gekoppeld kunnen worden met stedelijke vormgeving en systemen. Bijvoorbeeld door nestkasten op een stedelijke manier vorm te geven of door specifieke biologische ritmes van beesten in te bouwen in een ziekenhuisomgeving. Andersom kunnen menselijke systemen en netwerken ook een toevoeging zijn op ontbrekende schakels in natuurlijk gebieden. Ronde 4: 13.30 - 14.20 uur / Lokaal A208 >>> Ga naar: Kennisdag 'Welkom in de Natuur', Programma

LECTURE 'LINKING NATURAL AND URBAN FACETS' AT THE THE UNIVERSITY OF VAN HALL LARENSTEIN.
In this lecture STUDIO 1:1 shows how natural rhythms can be linked with design in urban surroundings and systems. For example by creating nest boxes in an urban way or to incorporate specific biological rhythms from animals in a hospital environment. Conversely, human systems and networks can also be an addition to missing links in natural areas. Round 4: 13.30 - 14.20 / Local A208
Go to: Kennisdag 'Welkom in de Natuur',Programma

...........................................

 

15 -11- 2012

PRESENTATIE OVER 'EEN' BIJ HET PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING
Op 15 november zal Lucas Zoutendijk een presentatie geven over het Ecologisch Energie Netwerk (EEN) bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

PRESENTATION ABOUT 'EEN' AT THE NETHERLANDS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AGENCY
Lucas Zoutendijk will give a presentation about the Ecological Energy Network (EEN) at the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL).

 

...........................................

25 -10- 2012

PUBLICATIE '82 VOOR EINDHOVEN'
Er zijn drie projecten van STUDIO 1:1 geselecteerd voor de publicatie '82 Voor Eindhoven' door  het Architectuur Centrum Eindhoven met ideeën en ontwerpen voor de openbare ruimte.

PUBLICATION '82 VOOR EINDHOVEN'
Three projects from STUDIO 1:1 are selected for publication '82 Voor Eindhoven' by the Architecture Centre Eindhoven with ideas and designs for public space.

...........................................

20 -10- 2012

PROJECTEN VAN STUDIO 1:1 OP DE DUTCH DESIGN WEEK
Tijdens de Design Week 2012 zijn er een aantal projecten van STUDIO 1:1 te zien.
Expositie NatLab (onderdeel van het SintLucas)
Expo SAS3 (onderdeel van Woonbedrijf)
WijkAR – Augmented Reality in de openbare ruimte Presentatie en opening WijkAR
Animatie Hekwerk - design route

PROJECTS FROM STUDIO 1:1 ON THE DUTCH DESIGN WEEK
Their are several projects from STUDIO 1:1 at the During the Dutch Design Week 2012. Exhibition NatLab(part of Sint Lucas)Expo SAS3 (part of Woonbedrijf )WijkAR - Augmented Reality in public space. Opening and presentation Animatie Hek (part of the Design Route)

...........................................

20 -10- 2012

GRADUATION GALLERIES: UP CLOSE WIDE OPEN
Het Master project ‘Tijd Mechanisme’ van Eveline Visser is te zien tijdens Dutch Design Week 2012. Met het Maxima Medisch Centrum als casestudie wordt inzichtelijk welke combinaties er gemaakt kunnen worden tussen biologische- en technische ritmes.
Ga naar: Film, Projectomschrijving

GRADUATION GALLERIES: UP CLOSE WIDE OPEN
The Master project 'Time Mechanism' from Eveline Visser is presented during the Dutch Design Week 2012. With the Maxima Medical Centre as a case study, she shows which combinations can be made between biological- and technical rhythms. Go to: Film, Project

...........................................

17 -10- 2012


FILM EN BIDBOEK ‘ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK’
Ter afsluiting van de ‘Studio for Unsolicited Architecture’ staat het Bidboek en een korte film ter introductie van het project online. STUDIO 1:1 heeft samen met .FABRIC en LOLA ruim een half jaar gewerkt aan dit project, wat heeft geresulteerd in een intentieverklaring van TenneT voor een pilot van ‘EEN km. EEN’.
Ga naar: Film, Bidboek, Projectomschrijving

FILM AND TENDER 'ECOLOGICAL ENERGY NETWORK' ONLINE
To conclude the 'Studio for Unsolicited Architecture' the tender and a short film of the project are online. STUDIO 1:1 worked, together with .FABRIC and LOLA, a half year on this project, which has resulted in a Letter of Intent of TenneT for a pilot of '1 km. EEN '. Go to: Film, Tender,Project

 

...........................................

15 -10- 2012

ANIMATIE HEKWERK’ OPGELEVERD
Het Animatie Hekwerk aan de Meerveldhovenseweg is opgeleverd! In opdracht van Woonbedrijf hebben STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk een hekwerk ontwikkeld waarin de verbinding tussen groen en technologie in de vorm van bewegende animaties te zien is. Ga naar de locatie om het zelf te ervaren!
Het Animatie Hekwerk is onderdeel van de Design Route van Woonbedrijf.

'ANIMATION FENCE' COMPLETED
The 'Animation Fence' at the Meerveldhovenseweg in Eindhoven is completed! Commissioned by Woonbedrijf, STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk developed this fence in which the connection between green and technology becomes visible in the form of moving animations.Go to the location to experience it yourself! The Animation Fence is part of the Design Route from Woonbedrijf.

...........................................

15 -10 - 2012

NA 'OPENHUIS AR' IS NU ' WIJK AR ' DE PRESENTATIE EN OPENING VAN ‘WIJK AR’ IS OP 25OKT.
Na een geslaagde pilot in 2011 is het ‘Augmented Reality’ project dit jaar in de hele wijk doorgevoerd. In opdracht van Woonbedrijf hebben STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk hebben samen met studenten van het nabijgelegen Sint Lucas 3 nieuwe Applicaties en markers ontworpen en ontwikkeld. Download de App ‘WijkAR’ en ga naar de locatie! Opening en presentatie: 25 oktober 2012, 19:00 uur, auditorium SintLucas.

AFTER 'OPENHUIS AR' THE FOLLOWUP 'WIJK AR' IS COMPLETED
After a successful pilot in 2011, the 'Augmented Reality' project was implemented throughout the neighborhood this year. Commissioned by Woonbedrijf, STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk designed and developed together with students from the nearby Sint Lucas 3 new Apps. and markers. Download the App 'WijkARand go to the location! Opening and Presentation: October 25th 2012, 19:00h, Auditorium
SintLucas.

 

...........................................

12-07- 2012

1e PRIJS - THE GREEN ARCHITECTURE COMPETITION
STUDIO 1:1 / .FABRIC en LOLA Landscape architects hebben de 1e prijs gewonnen met EEN (the Ecological Energy Network) in de categorie Concept & Strategie

" Een uitermate interessant voorstel op de schaal van Nederland waarin een zeer heldere probleemstelling op een evenzeer krachtige als simpele wijze wordt opgepakt en tot kans wordt omgebogen, aldus de jury. Daarbij wordt de markt de drager voor het ontwikkelen van biodiversiteit; de alliantie die hiervoor nodig is, is bovendien door het team al grotendeels bij elkaar gebracht."

1st PRIZE - THE GREEN ARCHITECTURE COMPETITION
STUDIO 1:1 / .FABRIC and LOLA Landscape architects have received the first prize in the Green Architecture Competition for their concept and strategy of EEN (the Ecological Energy Network)!

"A very interesting proposal on the scale of the Netherlands in which a very clear problem is exposed and reversed to an opportunity in an equally powerful and simple way, the jury said. In addition, the market serves as support for the development of biodiversity. The team has, already put the alliance needed for this, together."

...........................................

06 -07- 2012

STUDIO 1:1 IS VERHUISD NAAR ROTTERDAM
Vanaf dit moment zit Studio 1:1 in een mooie nieuwe locatie aan de Westblaak 111 in het centrum van Rotterdam!

STUDIO 1:1 MOVED TO ROTTERDAM
From this moment, Studio 1:1 works from a nice new location at the Westblaak 111 in the center of Rotterdam!

...........................................

06 -07- 2012

MASTER TITEL MET PROJECT 'TIJD MECHANISME'
Eveline Visser behaalde onlangs haar Master aan de Design Academy Eindhoven met haar project 'Tijd Mechanisme'. Op helder wijze illustreerde zij in een boek een complex systeem, waarbij ze natuurlijke ritmes (onze biologische klok) combineert met economische ritmes (de technische klok).

MASTER DEGREE WITH PROJECT 'TIME MECHANISM'
Recently Eveline Visser graduated as a Master at the Design Academy Eindhoven with her project 'Time Mechanism'. In a very clear way she illustrates in a book a complex system were she combines natural rhythms (our biological clock) with economical rhythms (the technical clock).

...........................................

 

15 -06- 2012

SAVE THE DATE - PRESENTATIE 'STUDIO FOR UNSOLICITED ARCHITECTURE'
Op 11 september 2012 zal het team van Studio 1:1/.Fabric/Lola en de twee andere deelnemende teams van de 'Studio for Unsolicited Architecture' in het auditorium van het NAi hun voorstellen presenteren. Datum: 11 september 2012, aanvang 20.00u Locatie: Auditorium NAi (Museumpark 25, Rotterdam) Toegang: gratis Aanmelden

SAVE THE DATE - PRESENTATION 'STUDIO FOR UNSOLICITED ARCHITECTURE'
On the 11th of September 2012, the team of Studio 1:1/.Fabric/Lola and the two other participating teams will present their proposals in the auditorium of the Nai for the 'Studio for Unsolicited Architecture'. Date: 11 september 2012, start 20.00h Location: Auditorium NAi (Museumpark 25, Rotterdam) Entrance: free

Register

...........................................

30-05- 2012

PUBLICATIE - 'VORMGEVING IN DE OPENBARE RUIMTE'.
STUDIO 1:1 en Studio Maatwerk hebben hun eigen en gezamenlijke projecten gebundeld in een publicatie om een overzicht te geven van reeds uitgevoerde projecten.

PUBLICATION - 'DESIGN IN PUBLIC SPACE'
STUDIO 1:1 and Studio Maatwerk have combined their own and joint projects in a publication to create an overview of their completed projects.

...........................................

16-04- 2012

HET ECOLOGISCHE HOOGSPANNINGS NETWERK IS GESELECTEERD VOOR DE TWEEDE RONDE VAN 'THE GREEN ARCHITECTURE COMPETITION'.
Samen met .FABRIC en LOLA Landscape Architects werkt STUDIO 1:1 momenteel aan 'Het EHN' in het kader van de Studio for Unsolicited Architecture.

THE ECOLOGICAL HIGH-VOLTAGE NETWORK IS SELECTED FOR THE SECOND ROUND OF THE GREEN ARCHITECTUUR COMPETITION'.
Together with .FABRIC and LOLA Landscape Architects, STUDIO 1:1 works on 'The EHN' within the context of the Studio for Unsolicited Architecture.

...........................................

07-02- 2012

GREEN COLLECTIVE
Studio 1:1 is aangesloten bij The Green Collective. Een nieuw netwerkplatform, waar verschillende sectoren uit de creatieve industrie samen komen met een gedeelde visie; het behoud van biodiversiteit door middel van innovatief ondernemerschap.

GREEN COLLECTIVE
Studio1:1 is affiliated with the Green Collective. A new network platform, where varying sectors in the creative industry converge with a shared vision of sustaining biodiversity through innovative entrepreneurship.

...........................................

20-12- 2011

FONDS BKVB EN HET NAI HEBBEN 'HET ECOLOGISCHE HOOGSPANNINGS NETWERK' GESELECTEERD VOOR STUDIO FOR UNSOLICITED ARCHITECTURE.
Het afstudeer project van Lucas Zoutendijk is de basis van het project waar een multidisciplinair team, dat bestaat uit Eric Frijters .FABRIC, Peter Veenstra LOLA landschapsarchitecten, Robbert Snep Alterra kennisinstituut en Lucas Zoutendijk Studio 1:1 aan gaan werken. Zij hebben een onderzoeksperiode van zes maanden in het Schieblock in Rotterdam. meer info

FONDS BKVB AND THE NAI SELECTED ‘THE ECOLOGICAL HIGH-VOLTAGE NETWORK’,IN THE STUDIO FOR UNSOLICITED ARCHITECTURE.
The graduation project of Lucas Zoutendijk is the basis for the project where a multidisciplinary team, that consist of Eric Frijters .FABRICations, Peter Veenstra LOLA Landscape Architects, Robbert Snep Alterra and Lucas Zoutendijk (Studio 1:1) will work on until June 2012. The main idea is to adapt the High-Voltage Network in the Netherlands, to support the National Ecological System.
more info

...........................................22-10-2011

MODEL VAN TOEGEVOEGDE REALITEIT IN DE WIJK
Tijdens de Dutch Design Week 2011 is op de Expositie van Woonbedrijf een model van OpenHuis AR te zien. Locatie ST 43, in het Strijp SAS 3 project (in aanbouw) van 22 t/m 30 oktober 2011

MODEL OF AUGMENTED REALITY IN PUBLIC SPACE

During the Dutch Design Week 2011 is there on the exposition of Woonbedrijf a model of the OpenHuis AR project to see. Location ST 43 in the SAS 3 project from 22 till 30 October 2011

...........................................19-10-2011


OPENING TOEGEVOEGDE REALITEIT IN DE WIJK

18 Oktober was de opening van een geheel nieuwe techniek toegepast in de openbare ruimte: augmented reality oftewel toegevoegde realiteit. Op de zijgevel van het appartementengebouw is een schildering aangebracht die in combinatie met een webtool op uw Smartphone ervoor zorgt dat u een nieuwe wereld kunt ervaren.>> lees meer

OPENING AUGMENTED REALITY IN PUBLIC SPACE
Commisioned by Woonbedrijf, by Studio 1:1 and Studio Maatwerk. >>see more

............................................25-09-2011


WOONBEURS 2011- VIA MILANO

'Vogelstad' is vanaf 25 September t/m 04 Oktober 2011 te zien tijdens de tentoonstelling van Via Milano New Dutch Design in de Amsterdam RAI.

INTERIOR FAIR 2011- VIA MILANO

From the 25th of September untill the 4th of October, 'Bird City' will be on display during the exhibition of Via Milano New Dutch Design in the Amsterdam RAI.

............................................

19-09-2011

TOEGEVOEGDE REALITEIT IN DE WIJK

In opdracht van Woonbedrijf, werken Studio 1:1 en Studio Maatwerk aan het toevoegen van een realiteit aan de openbare ruimte. Tijdens de Dutch Design Week 2011 zal de lancering van dit bijzondere project zijn. Tegen die tijd meer informatie!

AUGMENTED REALITY IN PUBLIC SPACE

Commisioned by Woonbedrijf, Studio 1:1 and Studio Maatwerk are working on augmented reality in public space. The kick-off of this special project will be during the Dutch Design Week 2011. More information by then!

............................................

17-09-2011

TALLINN ARCHITECTUUR BIENNALE

Impressie foto's van de Tallinn Achitecture Biennale 2011 en de opening en boek presentatie van de expositie '11 Flirts'. Het model van Vogelstad is schaal 1:10

TALLINN ARCHITECTURE BIENNALE
Pictures from the Tallinn Architecture Biennale 2011 and the opening and book presentation from the exhibition '11 Flirts'. The model of Bird City is scale 1:10

............................................


19-08-2011

TALLINN ARCHITECTUUR BIENNALE

Van 9 t/m 25 September 2011 zal tijdens de Architectuur Biennale in Tallinn (Estland) 'Vogelstad' te zien zijn in het Kadriorg Art Museum.

TALLINN ARCHITECTURE BIENNALE
From the 9th until the 25th of September 2011 'Bird City' will be exhibited during the Tallinn Architecture Biennale at the Kadriorg Art Museum.

............................................19-08-2011

VIA MILANO NEW DUTCH DESIGN

'Vogelstad' is vanaf 25 September t/m 04 Oktober 2011 te zien tijdens de tentoonstelling van Via Milano New Dutch Design in de Amsterdam RAI.

VIA MILANO NEW DUTCH DESIGN

From the 25th of September untill the 4th of October, 'Bird City' will be on display during the exhibition of Via Milano New Dutch Design in the Amsterdam RAI.

............................................

01-07-2011

MY WAY TALKS, GEFILMD DOOR DEZEEN

Tijdens 'My Way Talks' in Milaan praat Eveline Visser over 'Vogelstad'

MY WAY TALKS, FILMED BY DEZEEN
At 'My Way Talks' in Milan, Eveline Visser talks abouts 'Bird City'.

............................................24-05-2011

REESHOF, PLAN EN GEBRUIK

Studio 1:1 en Studio Maatwerk presenteerden op 24 mei aan de Gemeente Tilburg een aantal concrete ontwerp voorstellen, aan de hand van het stadsantropologisch onderzoek dat Wijk Wiskunde in de Reeshof heeft gedaan in opdracht van CAST.

REESHOF, PLANS AND USE
On the 24th of May, Studio 1:1 and Studio Maatwerk presented a serie of concrete design proposals to the Municipality of Tilburg. These ideas were based on the urban anthropology reaserch of the Reeshof by Wijk Wiskunde, commisioned by CAST.

............................................13-04-2011

THIS WAY, SALONE DEL MOBILE, MILAAN 2011

Op de tentoonstelling This Way, door de Design Academy Eindhoven, staat zowel het project 'Vogelstad' van Eveline Visser als 'Het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk' van Lucas Zoutendijk. 'This Way' is te zien van 13 tot 17 April 2011. >Foto's This Way

THIS WAY, SALONE DEL MOBILE, MILANO 2011

AOn the exhibition 'This Way', by the Design Academy Eindhoven, the projects 'Bird City' by Evelien Visser and 'The National Ecological High Voltage Network' by Lucas Zoutendijk will be on display. 'This Way' will be open from the 13th untilthe 17th of April 2011. > Pictures 'This Way'

............................................16-03-2011

PUBLICATIE

Publicatie in het Public Space Magazine 'Stad in het land, Land in de stad'
> Bestellen

PUBLICATION
Publication in the Public Space magazine 'Urban- in rural area, Rural- in urban area'
> Order

............................................09-03-2011

OPLEVERING INTERIEUR - DE VERDIEPING

Op 9 Maart is de opening van de ICT Experience Ruimte 'De Verdieping'.

COMPLETION INTERIOR - DE VERDIEPING

The ICT Experience Center 'De Verdieping' is completed. The opening will be on the 9th of March 2011.

............................................22-02-2011

VOGELSTAD IN SELFRIDGES, LONDEN

'Vogelstad' is onderdeel van de pop-up shop Every Day Dutch in Selfriges. De tentoonstelling is in samenwerking met Brainport Eindhoven georganiseerd en is te te zien vanaf 22 Februari tot 27 Maart 2011.

BIRD CITY IN SELFRIDGES, LONDON

Bird City will be on display at the pop-up shop 'Every Day Dutch' at Selfridges. The exhibition is done in collaboration with Brainport Eindhoven, and is open from the 22nd of February until the 27th of March 2011.

............................................


09-02-2011

IGNITE AMSTERDAM 6, DOOR MEDIA MATIC

Presentatie door Lucas Zoutendijk over 'Het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk' bij Media Matic tijdens Ignite Amsterdam 6.

IGNITE AMSTERDAM 6, BY MEDIA MATIC

Presentation by Lucas Zoutendijk about 'The National Ecological High Voltage Network' at Media Matic, during Ignite Amsterdam 6.

............................................
28-10-2010

UITVOERING 'DE VERDIEPING'

De uitvoering van de ICT Experience Center in opdracht van Stichting Kennisnet is in volle gang. Naar verwachting zal de oplevering februari 2011 zijn.

IMPLEMENTATION 'DE VERDIEPING'

The implementation of the ICT Experience Center, commisioned by Stichting Kennisnet, is in progress. The completion is most likely february 2011.
............................................23-10-2010

DUTCH DESIGN WEEK

Tijdens de Dutch Design Week 2010 zal het project 'Vogelstad' van Eveline Visser en het project 'Het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk' van Lucas Zoutendijk te zien zijn. Deze, en andere projecten van de 'Graduation Galleries' zijn te zien van 23 t/m 31 oktober 2010 op de Emmasingel 14, Eindhoven.

DUTCH DESIGN WEEK
During the Dutch Design Week 2010 the project 'Bird City' by Eveline Visser aswell the project 'The National Ecological High-Voltage Network' by Lucas Zoutendijk will be exhibited. Together with 130 other projects the 'Graduation Galleries' are open from the 23rd until the 31th of october at the Emmasingel 14, Eindhoven.

............................................

 12-06-2010

OPENING 'LANDINWAARTS'

Op de tentoonstelling 'Landinwaarts, van Dordt tot de Biesbos' zal zowel werk van Eveline Visser als Lucas Zoutendijk te zien zijn. De tentoonstelling is van 12 juni t/m 10 juli 2010 te zien in het CBK te Dordrecht. > Open PDF

OPENING 'LANDINWAARTS' (inland)

At the exhibition 'Landinwaarts, van Dordt tot de Biesbosch' (Inland, from Dordt to the Biesbosch) there will be work exhibited from Eveline Visser and Lucas Zoutenijk. The exhibtion is at the CBK in Dordrecht, and is open from 12th of June until the 10th of July 2010. > Open PDF

............................................


12-06-2010

BESTE ONTWERP - ICT EXPERIENCE RUIMTE

Na een besloten inzending is het ontwerpvoorstel van Studio 1:1 voor een 'ICT experience center' door Stichting Kennisnet verkozen tot beste ontwerp.
Naar verwachting zal de uitvoering begin oktober 2010 starten.

BEST DESIGN - ICT EXPERIENCE CENTER

After a closed tender, Stichting Kennisnet chose the design proposal from Studio 1:1 for a 'ICT Experience Center' as best design proposal.
The implementation will most likely start in october 2010.

............................................15-06-2010

NOMINATIE RENE SMEETS PRIJS

'Vogelstad' is genomineerd voor de Rene Smeets prijs.

NOMINATION RENE SMEETS AWARD
'Bird City' is nominated for the Rene Smeets award.

 

.....................................................................................................................